Sanastostamme löydät kaikki kuljetustoimintaan liittyvät tärkeät termit. Tutustu heti!
Hae

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  ADR on kansainvälinen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (yleiset itävaltalaiset huolintaehdot)  AÖSpn pätevyys on sidottu sopimukseen. Se säätelee mm. toimeksiantajan ja huolitsijan välistä oikeussuhdetta, sekä huolitsijan vastuuta.

C

 • CMR-sopimus

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR on kansainvälisissä maantiekuljetuksissa käytettävä rahtisopimus. CMR-sopimuksen määräyksiä on sovellettava kaikkiin valtioiden rajat ylittäviin maantiekuljetuksiin.
 • Code of Conduct

  "Code of Conduct" on toivottujen menettelytapojen kokoelma erilaisiin tilanteisiin ja yhteyksiin. Yritykset sitoutuvat noudattamaan niitä yleensä vapaaehtoisesti.
  WALTER GROUP on koonnut oman Code of Conduct -säännöstönsä, joka toimii ohjenuorana työntekijöille ja johtohenkilöille päätöksenteossa sekä yrityksen toiminnassa.  Code of Conduct (PDF)

 • CONNECT

  CONNECT on asiakkaillemme tarkoitettu verkkoportaali, jonka kautta toimeksiantoja voidaan hoitaa hiiren klikkauksella. Portaalista löytyy myös ajantasainen toimeksiantojen yhteenveto sekä hyödyllisiä lisätietoja: esittelyversio

  CONNECT

E

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL on kuormansidontaan liittyvä termi. Kyseessä on vahvistettujen ajoneuvorakenteiden eurooppalainen standardi. XL-rakenteet ovat tämän standardin (vahvistetut ajoneuvorakenteet) mukaiset. LKW WALTERIN yhdistetyn liikenteen koko trailerikalusto on EN 12642 XL -standardin mukainen.
 • EURO-luokat (2, 3, 4, 5, 6)

  EURO 2, 3, 4, 5 ja 6 ovat meluttoman ja vähäpäästöisen raskaan kaluston moottoreiden päästöluokkia.
  LKW WALTERin kuljetusyhteistyökumppaneiden kaluston EURO-luokka on pääsääntöisesti vähintään 4.

F

 • FTL

  FTL on englanninkielinen lyhenne sanoista "Full Truck Load" (täyskuorma).

G

 • GREEN transport

  "GREEN transport" on LKW WALTERin tuotemerkki, joka kattaa kaikki kuljetusten saastepäästöjen vähentämiseksi tehtävät toimenpiteet.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = Grundlagen der Zusammenarbeit
  Yhteistyöperiaatteet kuljetusyhteistyökumppaneille

I

 • Incoterms

  Incoterms (International Commercial Terms) on Kansainvälisen kauppakamarin määrittelemä ja julkaisema kansainvälinen toimituslausekekokoelma (voimassa olevat: Incoterms 2010). Kaupan osapuolet (myyjä, ostaja) voivat sopia Incoterms-lausekkeen käyttämisestä. Incoterms-lausekkeiden avulla määritellään myyjän ja ostajan olennaisimmat vastuut, erityisesti riskin siirtymisen ja kuljetuksen kustannusten osalta.  Incoterms

 • Irtoperävaunujen veto satamasta

  Truckingilla tarkoitamme yhdistetyn liikenteen noutoja ja jakeluja, eli LKW WALTERin trailereiden vetoa lastauspaikalta terminaaliin/satamaan ja/tai terminaalista/satamasta purkupaikalle.
 • ISO

  ISO = "International Organization for Standardization"

  LKW WALTER on vuodesta 1992 lähtien ollut sertifioitu laatustandardin ISO 9001:2008 mukaisesti sekä vuodesta 2016 lähtien ympäristöstandardin ISO 14001:2004 mukaisesti.  ISO-sertifikaatti (PDF)

K

 • Kitkakerroin µ

  Kuorman ollessa perävaunussa, ilmenee tavaran ja lattian välillä liikevastusta, joka määritellään kitkakertoimella. Tämän avulla voidaan laskea kuorman liukuvuus sekä tarvittavien sidontaliinojen lukumäärä.
 • Kourutraileri

  Pelti- ja teräsrullia kutsutaan myös keloiksi. Jotta näiden kelojen (jopa useita tonneja painavien rullien) lastaaminen on turvallista, edellytetään joko asianmukaisen alustan tai kourutrailerin käyttöä.
  Kourutrailerissa on peitettävä lattiaupotus, jonka pituus on n. 5─8,5 metriä. Kun upotus on peitetty, on ajoneuvossa mahdollista kuljettaa myös mitä tahansa muita tavaroita.  LKW WALTERin trailerikalusto

 • Kuormansitomistapojen yhdistelmä

  Kuormansitomistapojen yhdistelmässä sovelletaan sekä muotoon että voimaan perustuvaa sidontaa. Kuorma lastataan päätyseinään ja sidotaan kuormaliinoilla käyttämällä tuentaa ja alaskiinnitystä. Tämä on erittäin yleinen kuormansidontatapa.

L

 • LOADS TODAY

  LOADS TODAY, Euroopan johtava täyskuormapörssi, on LKW WALTERin yhteistyökumppaneilleen tarjoama internetpalvelu.
  LOADS TODAY -palvelun merkittävä etu on se, että LKW WALTERin yhteistyökumppanit löytävät sieltä ainoastaan LKW WALTERin toimeksiantamia ja maksamia kuljetuksia.  LOADS TODAY

 • LTL

  LTL on englanninkielinen lyhenne sanoista "Less than Truck Load" (osakuorma).

M

 • Meno-paluuajot

  Meno-paluuajossa kuljetusyrittäjämme kulkevat vakiintuneesti reittiä kahden maan välillä (esim. Saksa-Ranska-Saksa).
 • Muotoon perustuva sidonta

  Muotoon perustuva sidonta on yksi kuormansidontatapa

  Muotoon perustuvassa lastauksessa tavara kuormataan tiiviisti ilman rakoja kiinni kuormatilan reunoihin (päätyseinä, sivut, tangot jne.).
  Muotoon perustuva lastaustapa on etenkin XL-perävaunujen kohdalla toimiva kuormanvarmistustapa.

O

P

 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (henkilökohtainen suojavarustus)

  Henkilökohtaisen suojavarustuksen jatkuvaa käyttöä kuvataan seuraavin käskymerkein: suojakypärä (EN 397), suojalasit (EN 166/EN 166-3), kuulosuojaimet (EN 352), vartalon peittävä vaatetus, huomioliivit (EN 471), työkäsineet (EN 388) ja teräskärkiset turvakengät (EN 20345 S1).  Video henkilökohtaisesta suojavarustuksesta

R

 • Rahtipörssi

  Rahtipörssissä välitetään lastauksia ja kuljetuksia rahtitavaran tarjoajien ja lastitilan tarjoajien välillä.

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  LKW WALTER on vuodesta 2005 lähtien yhdistänyt toisiinsa turvallisuuden/terveyden, ympäristön ja laadun. Vuonna 2008 otettiin käyttöön turvallisuushallinto ja siitä lähtien ovat edellä mainitut teemat sisältyneet saman käsitteen − SHEQ − alle.  SHEQ-hallinto

 • Short Sea Shipping

  Lyhyen matkan meriliikenteellä (short sea shipping) tarkoitetaan tavaroiden kuljettamista meriteitse yhden mantereen sisällä.
  LKW WALTERilla lyhyen matkan meriliikenne on yksi yhdistettyjen kuljetusten mahdollisista kuljetustavoista.
 • Sidontaliinat

  Sidontaliinat on tarkoitettu kuorman kiinnittämiseen ja varmistamiseen.
  Sidontaliinoja on käytettävissä lyhytvipuisella räikällä (kiinnitysvoima n. 350 daN) ja pitkävipuisella räikällä (kiinnitysvoima n. 500 daN).
 • SQAS

  SQAS = Saftey & Quality Assessment System

  SQAS-arvio on Euroopan kemianteollisuuden kattojärjestön CEFIC:in (European Chemical Industry Council) kehittämä järjestelmä.
  Arvio on uusittava kolmen vuoden välein ja sen on tarkoitus yhdenmukaistaa kuljetus- ja logistiikkayritysten laadun, turvallisuuden (henkilöiden ja tavaroiden turvaaminen), ympäristönsuojelun sekä CSR-toiminnan hallinta.
  LKW WALTER arvioitiin SQAS-järjestelmän mukaisesti ensimmäisen kerran vuonna 1995.

T

 • Täyskuorma

  Täyskuormalla tarkoitetaan täyttä rekkalastia, joka on osoitettu yhdelle vastaanottajalle. Kansainvälinen termi on FTL - Full Truck Load.

V

 • Voimaan perustuva sidonta

  Voimaan perustuva sidonta on yksi kuormansidontatapa.

  Voimaan perustuvassa sidonnassa nostetaan kuorman painovoimaa/kitkavoimaa kiinnittämällä lasti alas, jolloin saavutetaan varmempi kiinnitys.

  Tämä on mahdollista esim. kiinnittämällä sidontaliinat kuorman yli.

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (vaihtokori)

  Vaihtokoreja käytetään pääasiassa yhdistetyissä kuljetuksissa raide- ja tieliikenteessä.
  Oman kalustomme vaihtokorit täyttävät kuormansidonnan korotetut vaatimukset (testattu EN 12642 XL -standardin mukaisesti). Tällä hetkellä kalustossamme on vaihtokoreja yli 200.  LKW WALTERin trailerikalusto

X

 • XL-perävaunu

  Toisin kuin standardiperävaunuissa, on XL-perävaunujen rakenteessa kuormansidontaa tukevia ominaisuuksia − esim. vahvistettu etuseinä, neljä ovisalpaa, vahvistettu pressu, vähintään 32 sivutankoa, tukevampi rakenne ja vahvistetut sivupressut.

  Oma kalustomme koostuu ainoastaan XL-perävaunuista.  Katso myös EN 12642 XL.

Y

 • Yhdistetty liikenne

  Jotta kuljetukset olisivat mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita, käytetään yhdistetyssä liikenteessä optimaalisesti eri kuljetusmuotoja, kuten rekka-, rautatie- ja laivakuljetuksia.

  • Juna/laiva pääreiteille (ympäristöystävällinen ratkaisu)
  • Rekkakuljetukset syöttöliikenteelle (joustavat noudot ja toimitukset)

  Yhdistetty liikenne

^ - Top

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käytämällä sivustoa hyväksyt evästeiden tallentamisen. Tästä löydät lisätietoja: Käyttöehdot