Tehtäväni yrittäjänä LKW WALTERin kestävän, liiketoiminnallisen menestyksen saavuttamiseksi on saada yrityksemme palvelukseen Euroopan pätevimmät osaajat. Aloitimme pienenä perheyrityksenä - nykyään olemme iso perhe, jonka tehtävä yhteiskunnassa on vaikuttaa kestävällä tavalla taloudelliseen hyvinvointiin ja sosiaaliseen yhteenkuuluvaisuuteen, sopusoinnussa luonnon ja ympäristön kanssa.

Ote yrityksemme perustajan pitämästä puheesta

Vastuuntuntoinen kanssakäyminen työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liikekumppaneidemme kanssa on leimannut LKW WALTERin kehitystä alusta alkaen ja on jo kauan ollut yrityskulttuuriimme integroitu osa.

Sitoutumisemme sosiaalisen vastuun kantamiseen perustuu 3 peruspilariin:

 1. Yhteiskunnallinen vastuumme
 2. Ympäristövastuumme
 3. Kestävä yritystoiminta

Yhteiskunnallinen vastuumme

Sosiaalinen vastuu on mielestämme oleellinen osa kestävää yritystoimintaa. Sosiaalinen vastuu on mielestämme oleellinen osa kestävää yritystoimintaa.
Olemme tietoisia yhteiskunnallisesta vastuustamme ja käymme asiakkaiden, toimittajien, viranomaisten ja yhteiskunnan kanssa avointa vuoropuhelua. Tuemme työntekijöidemme humanitäärisiä avustusprojekteja sekä sosiaalisia aloitteita taloudellisesti, esinelahjoin sekä henkilökohtaisella työpanoksella. Osallistumme erityisesti koulujen ja yliopistojen koulutusprojektien tukemiseen.

 

Haluamme, että työntekijämme viihtyvät työssään! Arvostamme yhteistoimintaan perustuvaa johtamistyyliä sekä työntekijöidemme mahdollisimman laajaa itsenäisyyttä ja palkitsemme henkilökohtaisen panoksen huomioivalla palkkauksella. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme kiehtovan ja kansainvälisen työympäristön, joka antaa työntekijöille laajakantoisia perspektiivejä henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen tueksi. Terve elämäntapa on meille tärkeää ja tuemme useita urheilu- ja kuntoiluaktiviteetteja.

 

Suurena kuljetusorganisaationa koemme velvollisuudeksemme parantaa Euroopan maantieliikenteen turvallisuutta. Siksi olemme laatineet kuljettajan koulutusohjelman ja käsikirjan sekä aloittaneet kattavat toimenpiteet ammattimaista kuljettajakoulutusta varten. Osallistumme myös eurooppalaisiin työryhmiin esim. rekkakuljettajien työolojen parantamiseksi tai kuorman sidonnan yhtenäistämiseksi Euroopassa. LKW WALTER on vuonna 2004 allekirjoittanut ponnistelujensa johdonmukaisena tuloksena "Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirjan". Asiakirjan tavoitteena on jatkuvasti vähentää liikennekuolemia Euroopan tieliikenteessä.

Ympäristövastuumme

Ympäristövastuu - LKW WALTER
Kanssavastuulla ympäristöstä ja sen toteuttamisesta yritystoiminnassa on LKW WALTERilla pitkät perinteet. Ehdoton periaatteemme on ollut jo 1950-luvulta lähtien "meno-paluu-kuormat", ts. tyhjien kilometrien välttäminen.

 

Vuonna 1984 LKW WALTER ryhtyi siirtämään maantiekuljetuksia rautateille haitallisten päästöjen vähentämiseksi. 1990-luvulla ympäristöaktiviteetteja tehostettiin edelleen ja kehitettiin kattava ympäristöjohtamisjärjestelmä.

 

Laajat ympäristötoimintamme arvioidaan tänä päivänä ulkoisissa ympäristöauditoineissa "esimerkillisiksi kuljetussektorilla".

 

Toimipaikkamme ympäristöaktiviteetteihin kuuluvat mm.:
 • kaikkien hankittavien tuotteiden ja palvelujen ympäristöystävällisyys
 • vedenkulutuksen vähentäminen ja energiatehokas lämpimän veden tuotto
 • jätteen vähentäminen ja välttäminen
 • energiankulutuksen optimointi rakennusjohtotekniikalla
 • ympäristökoulutus ja työntekijöiden motivointi ympäristöasioissa
 • resursseja säästävä matkustus

 

Erityisen tärkeänä pidämme ulkoisia ympäristötoimenpiteitä::
 • rekkakuljettajien kouluttaminen ympäristötietoiseen ja säästävään ajoon
 • kuljetusreittien optimointi tyhjien kilometrien vähentämiseksi
 • yhteistoiminta kansainvälisten organisaatioiden kanssa ympäristöstandardien kohottamiseksi
 • miehittämättömien yhdistetyn liikenteen "Rautatie/maantie" ja "Short Sea Shipping" osuuksien kasvattaminen
Rekkoja Rostockin satamassa (lyhyen matkan meriliikenne) Rekkoja Rostockin satamassa (lyhyen matkan meriliikenne)

Siirtämällä maantiekuljetuksia kiskoille ja lyhyen matkan meriliikenteeseen osallistumme saastepäästöjen, erityisesti kasvihuonekaasuihin kuuluvan hiilidioksidin, vähentämiseen merkittävällä tavalla. LKW WALTER järjesti vuonna 2018 Euroopan laajuisesti yli 390 000 yhdistettyä kuljetusta. Ainoastaan tällä toimenpiteellä CO2-päästöjä on voitu vähentää noin 330 000 tonnia.

 

Lisää LKW WALTERin ympäristöjohtamisjärjestelmästä voit lukea viimeisimmästä SHEQ-yritysraportista.

Kestävä yritystoiminta

Arvostamme erityisesti kestävää ja vakaata kehitystä. Arvostamme erityisesti kestävää ja vakaata kehitystä.

LKW WALTERin johdolle kestävä yritystoiminta tarkoittaa yrityksen johtamista niin, että sen jatkuvuus on turvattu ja kehitys on menestyksekästä pitkällä aikavälillä. LKW WALTER pyrkii kauaskantoiseen kasvuun - ottaen huomioon taloudelliset, ekologiset ja yhteiskunnan sosiaaliset tavoitteet. Arvoperiaatteemme on kirjattu yritysjohdon selvitykseen. Ne ovat kestävän yritystoimintamme perusta.

Yritysjohdon selvitykset

Selaa PDF Koko
Yritysjohdon selvitys 1,50 MB
Turvallisuusohjelma 1,50 MB
Sosiaalinen vastuu 1,50 MB
Ympäristötoimintaohjelma 1,50 MB
Code of Conduct 189 KB

Lisäinformaatio:

^ - Top

Tällä sivustolla käytetään evästeitä, joiden tarkoitus on taata paras mahdollinen käyttäjäkokemus. Hyväksyt evästeiden käytön napsauttamalla "Hyväksy". Jos haluat estää tiettyjen evästeiden käytön, napsauta tästä. Lisätietoja siitä, miten käytämme tietojasi löydät käyttöehdoistamme sekä tietosuojailmoituksistamme.

Hyväksy