Tehokas kuormansidonta riippuu lastattavan tavaran tyypistä. Lähtökohtana on tavaran oikeanlainen, kuljetukseen soveltuva pakkaaminen, lastaaminen ja sitominen. Ainoastaan hyvin pakatut ja lastatut tavarat voidaan kuljettaa turvallisesti ja liikenteelle vaaraa aiheuttamatta.

Kuormansidonnan tavat

Muotoon perustuva kuormansidonta

Muotoon perustuva kuormansidonta: Varmistus kulkusuunnassa kuormalavoilla Muotoon perustuva kuormansidonta: Varmistus kulkusuunnassa kuormalavoilla

Muotoon perustuvassa lastauksessa tavara kuormataan tiiviisti ilman rakoja kiinni kuormatilan reunoihin (päätyseinä, sivut, tangot jne.).
Muotoon perustuva lastaustapa on etenkin XL-perävaunujen kohdalla toimiva kuormanvarmistustapa.


Mikäli tämä ei kuorman ominaisuuksien vuoksi ole mahdollista, voidaan varmistus tehdä kuormaliinojen ja muiden apuvälineiden avulla.

Voimaan perustuva kuorman yli sitominen Voimaan perustuva kuorman yli sitominen

Voimaan perustuva kuormansidonta

Voimaan perustuvassa sidonnassa nostetaan kuorman painovoimaa/kitkavoimaa kiinnittämällä lasti alas, jolloin saavutetaan varmempi kiinnitys.


Tämä on mahdollista esim. kiinnittämällä sidontaliinat kuorman yli.

Yhdistetty muotoon ja voimaan perustuva sidonta Yhdistetty muotoon ja voimaan perustuva sidonta

Kiinnitystapojen yhdistelmä

Kuormansitomistapojen yhdistelmässä sovelletaan sekä muotoon että voimaan perustuvaa sidontaa. Kuorma lastataan päätyseinään ja sidotaan kuormaliinoilla käyttämällä tuentaa ja alaskiinnitystä. Tämä on erittäin yleinen kuormansidontatapa.


Edellisten tekstien yhteydessä esitetyt kuvat ovat symbolinomaisia. Konkreettisia, EN 12195-1 -standardin mukaisia käytännön esimerkkejä eri tavaroiden sidontatavoista voit pyytää yhteyshenkilöltäsi.

Video "Kuormansidonnan tavat"

Kuormansidonnan tavat play
True
http://www.lkw-walter.fi/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Kuormansidonnan fysikaaliset periaatteet

Voimien vaikutus kuormaan maantiekuljetuksessa

Kuljetettaessa tavaraa normaaliolosuhteissa (joihin kuuluvat myös äkkijarrutukset, kiihdytykset, väistämistilanteet sekä huonot liikenneolosuhteet) vaikuttavat kuormaan suuret voimat.


Esimerkki: 0,5 G sivulle tarkoittaa, että 10 t:n painoinen kuorma voi painaa pressua jopa 5 t:n voimalla. 0,5 G = 50 % painosta.Voimien vaikutus kuormaan maantiekuljetuksessa Voimien vaikutus kuormaan maantiekuljetuksessa

Kitkakerroin µ

 

Kuorman ollessa perävaunussa, ilmenee tavaran ja lattian välillä liikevastusta, joka määritellään kitkakertoimella. Tämän avulla voidaan laskea kuorman liukuvuus sekä tarvittavien sidontaliinojen lukumäärä.

Kuormaliinat ja kuormansidonnan apuvälineet

Perusedellytys toimivalle kuormansidonnalle on se, että sidontavälineitä (kuormaliinat, kulmasuojat, kitkamatot) on käytössä riittävästi ja että ne ovat moitteettomassa kunnossa.
Kuormaliina pitkävipuisella räikällä Kuormaliina pitkävipuisella räikällä Kiristysvoiman mittauslaite Kiristysvoiman mittauslaite

Kuormaliinat ja kiristysvoiman mittauslaite

Kuormaliinat on tarkoitettu ensisijaisesti voimaan tai muotoon perustuvaan lastaustapaan ajoneuvossa. Alaskiinnityksellä painovoimaa lisätään, jolloin saavutetaan parempi lastausturvallisuus. Kuormaliinat voidaan kiristää kahdella räikällä:

 • Lyhytvipuinen räikkä n. 350 daN (kg) kiinnitysvoima
 • Pitkävipuinen räikkä n. 500 daN (kg) kiinnitysvoima

Kiinnitysvoiman vaikutus riippuu pääsääntöisesti siitä, millaisella teholla kuormaliina räikän avulla kiristetään. Tämän vuoksi riittävä kiristysvoima voidaan määrittää ainoastaan mittauslaitteen avulla.

Video "Kuormaliinojenkäsittely"

Kuormaliinojenkäsittely play
True
http://www.lkw-walter.fi/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Apuvälineet: Kitkamatot ja kulmasuojat

Kitkamatot lisäävät kitkakerrointa. Tämä ominaisuus on kuorman sidonnassa kuitenkin eduksi vain tiettyjen tuotteiden kohdalla. Joidenkin tuotteiden kohdalla sillä saattaa olla jopa haitallinen vaikutus (tavarat saattava liukua kuormalavojen päällä, kallistusvaikutus kasvaa).

Kulmasuojat suojaavat sekä tavaraa että kuormaliinaa ja ovat lisäksi merkittävä apu kuorman sidonnassa. Ne jakavat kiristysvoiman tasaisesti.

LKW WALTERin perävaunuihin kuuluu vakiona 20 sidontaliinaa. Liukuestematot ja kulmasuojat eivät ole vakiovarusteita. Asiakkaan on itse määriteltävä, millaisia sidontavälineitä kuorma tarvitsee.

Vastuu kuormansidonnassa

CMR-sopimus

CMR-yleissopimus on tärkein oikeudellinen lähtökohta kansainvälisissä kuljetuksissa. Se säätelee myös kuormansidonnan vastuukysymykset.


Artiklan 17.4. kohdat b ja c

Rahdinkuljettaja on vastuusta vapaa, jos katoaminen, vähentyminen tai vahinko johtuu erityisestä riskistä, joka sisältyy yhteen tai useampaan seuraavista seikoista:

 1. Laatunsa vuoksi vähentymiselle tai vahingoittumiselle alttiiden tavaroiden pakkausten puuttuminen tai puutteellinen kunto kun niitä ei ole pakattu tai ne on puutteellisesti pakattu.
 2. Tavaran käsittelyn, kuormaamisen, ahtaamisen tai purkamisen suorittaminen lähettäjän tai vastaanottajan tahi jonkun muun heidän puolestaan toimivan henkilön toimesta.
Vastuu kuormansidonnassa

Kuormansidonnan vastuukysymykset on säädelty oikeudellisin perustein. Kuorman oikeanlaisesta sitomisesta ovat suurelta osin vastuussa rahdinantajat (lastaushenkilökunta) sekä rahdinkuljettaja (autonkuljettaja).


Turvallinen lastaus

 • Tavaran ja pakkausten on oltava asianmukaisessa kunnossa ja sovelluttava kuljetettaviksi (vakaa pakkausyksikkö).
 • Käytettävien kuormalavojen ja muiden lastauksen apuvälineiden on oltava teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Kuorma on lastattava ja varmistettava siten, ettei se pääse liukumaan, vahingoittumaan, putoamaan tai aiheuttamaan onnettomuuksia.

Turvallinen kuljetus

 • Sallitun kokonaispainon noudattaminen
 • Sallitun akselipainon noudattaminen
 • Ajoneuvon sallitun koon (kuorma mukaan lukien) noudattaminen
 • Kuormansidonnan tienvarsikontrollit, sidontaliinojen kiristäminen tarvittaessa
 • Kuorma ei saa estää ajoneuvon toimintaa (toispuoleinen tai etupainoinen lasti)

Kuormansidonnan säädökset

EN-säädökset ovat voimassa koko EU:n alueella. Niillä määritellään kuormansidonnan yhtenäiset ja asianmukaiset kansainväliset standardit.

Toimialueemme keskeisimmät säädökset ovat:

 • DIN EN 12195-1:2014 Oikeanlaisen kuormansidonnan määrittely
 • DIN EN 12642 Ajoneuvojen rakenne (L-/‚normaali‘ tai XL-perävaunu)
 • DIN EN 12640 Kiristyspisteet (esim. perävaunun sidontarenkaiden pitovoima ja sijoittelu)
Yhdistetty liikenne Yhdistetty liikenne

Kuormansidonta yhdistetyn liikenteen kuljetuksissa

Yhdistetyssä liikenteessä on huomioitava suuret kuormaan vaikuttavat voimat ja kuorma on sidottava liukumisen estämiseksi molempiin ajosuuntiin (rautatie - 1 G) sekä sivuille (laivaliikenne 0,7 G). Rautatieliikenteessä perävaunut / kontit voidaan lastata junaan molemmin päin.

XL-perävaunut ja standardiperävaunut

Toisin kuin standardiperävaunuissa, XL-perävaunuissa on vahvistettu päätyseinä, tukevampi rakenne sekä vahvistetut sivupressut. Nämä ominaisuudet takaavat paremman lastausturvallisuuden. Kaikki nostureilla siirrettävät irtoperävaunumme ovat XL-perävaunuja.

Kuormansidonnan asiantuntijat

Turvallisesta kuorman lastaamisesta ja varmistamisesta on vastuussa rahdinantaja, joka tuntee tavaran sekä pakkausmateriaalit!


LKW WALTER ei anna asiantuntijaohjeita eikä opasta asiakasta tai rahdinantajaa oikeanlaisessa kuormansitomisessa.


Kuorman oikeanlainen sidonta riippuu tavaran ja pakkauksen ominaisuuksista. Pyydä siis tavaroiden mukaiset kuormansidontaohjeet alan asiantuntijoilta.

 • TÜV
 • DEKRA
 • ÖAMTC
 • Euroopan Komissio
 • Vakuutusasiantuntijat
 • Konsulttiyritys Kuormansidonta

Lisäinformaatio:

^ - Top

Tällä sivustolla käytetään evästeitä, joiden tarkoitus on taata paras mahdollinen käyttäjäkokemus. Hyväksyt evästeiden käytön napsauttamalla "Hyväksy". Jos haluat estää tiettyjen evästeiden käytön, napsauta tästä. Lisätietoja siitä, miten käytämme tietojasi löydät käyttöehdoistamme sekä tietosuojailmoituksistamme.

Hyväksy